Kankaanpään Asunnonhankinta Oy

Kiinteistönhoidon vastuunjako

Vastuunjako yhtiön ja asukkaan välillä

Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:ssä on päätetty noudattaa jäljempänä olevaa vastuunjakotaulukkoa selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan vastuunjakoa huoltotoimenpiteissä ja hankinnoissa asukkaan ja vuokranantajan välillä.

Pääsääntöisesti Kankaanpään Asunnonhankinta Oy vastaa samantasoisina kiinteistön kaikkiin asuntoihin asennettuihin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvista korjaus- ja huoltotöistä ja niiden kustannuksista. Tällaisia ovat mm. vesihanat, sähköliedet ym.

Asukkaiden vastuulla ovat kaikki asukkaan itse hankkimat ja asennuttamat kalusteet, koneet ja laitteet, sekä vuokrasopimuksen perusteella hallitsemiensa tilojen normaaliin ylläpitoon kuuluvat kulutustavarat kuten lamput, sulakkeet ym. Huomattava on, että joihinkin omiin hankintoihin vuokralainen tarvitsee vuokranantajan luvan, ja jotkin asennukset tulee poistaa vuokrasuhteen päättyessä ja asunnon tila palauttaa siihen kuntoon, missä se oli ennen hankinnan asennusta. (Esim. tiskikoneen asennuksen vuoksi poistettu kaappi on asennettava takaisin paikoilleen. Osa hankinnoista on vuokrasuhteen päättyessä jätettävä paikalleen. (Esim. turvalukko on jätettävä oveen).

Vahingon tai vian ilmoittamisvelvollisuus

Asunnon vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajan edustajalle, jos havaitsee yhtiön korjattavaksi kuuluvia vikoja tai vahinkoja erityisesti silloin, kun vika tai vahinko saattaa aiheuttaa vaurioita talon rakenteille. Ilmoitettavia ovat esim. wc-pytyn vuotaminen, vesivuodot, rikkoutuneet sähkölaitteet.

Jos vika tai vahinko on aiheutunut vuokralaisen syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, on mahdollista että aiheutuvat korjauskustannukset peritään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vuokralaiselta osittain tai kokonaan.

Muuttotarkastus vuokralaisen vaihtuessa

Vuokrasopimuksen päättyessä vuokranantajan edustaja tarkastaa asunnon kunnon. Tarkastuksesta laaditaan ns. huoneiston tarkastuslomake, johon merkitään tarkastuksessa havaitut asiat huoneiston kunnosta, vioista ja puutteista. Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan vuokralaisen vastattavaksi kuuluvia toimenpiteitä tai hankintoja, teetetään yhtiön toimesta nämä kuntoon ennen uuden vuokralaisen tuloa ja aiheutuneet kustannukset voidaan periä osittain tai kokonaan edelliseltä vuokralaiselta.

Huomioitavia asioita

  • Seiniin ja kattoihin tehtäviä kiinnityksiä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää ja käyttää jo olemassa olevia reikiä jos niitä on.

  • Pesuhuoneen seiniin on kiellettyä tehdä minkäänlaisia reikiä

  • Pistorasioiden kannet, sokeripalat, lamppukoukut ovat kiinteistöön kuuluvia ja niiden tulee olla paikoillaan muuttosi jälkeen

  • Mahdollisten vahinkojen vuoksi suosittelemme jokaiselle vuokralaisellemme omaa kotivakuutusta!

  • Jos asiakkaan pyynnöstä teetetään antenniverkon tai puhelinverkon tarkistus ja vika onkin asiakkaan laitteessa, peritään kustannukset asiakkaalta (Esim. vika omassa televisiossa/digiboksissa).